Fuldt recirkulerede anlæg

Fuldt recirkulerede anlæg

100% recirkulation med minimal vandudledning

 

I de senere år har den teknologiske udvikling i fiskeopdræt gjort det muligt at konstruere faciliteter, hvor næsten 100% af vandet recirkuleres og genanvendes. Vi kalder disse anlæg for "fuldt recirkulerede anlæg".

I mange henseender fungerer de fuldt recirkulerede anlæg på samme måde som andre landbaserede anlæg. Den grundlæggende forskel er, at de har et meget begrænset vandindtag og -udladning. Vandet renses meget effektivt og kan således genbruges næsten 100%.

Denne form for produktion antages at være mere miljøvenlig, især hvad angår vandabstraktion og udslip af næringsstoffer, hvilket naturligvis er meget positivt. Men på trods af de åbenlyse fordele er der også en række udfordringer med disse installationer, som skal løses.

  

 

 

 

Lerkenfeld, et af vores fuldt recirkulerede anlæg.

 

Besøg vores nyeste opdrætsanlæg for sandart i denne film:

Den 1. april 2016 indviede vi vores topmoderne, fuldt recirkulerede sandartanlæg (en investering på DKK 65 mio.). Dette opdrætsanlæg for sandart - for tiden verdens største - er beliggende i Gamst ved Vejen.

AquaPri har modtaget økonomisk støtte til etablering af vores fuldt recirkulerede sandartanlæg i Gamst. Klik her for mere info.

AquaPri har modtaget økonomisk støtte til kapacitetsudvidelse af produktionsfaciliteterne i Egtved. Klik her for mere info.

 

Fordele og udfordringer ved fuldt recirkulerede anlæg

FORDELE

Miljøet:  
Anlægget har en begrænset udledning af spildevand.

Produktionskontrol: 
Vi har fuld kontrol over de vigtigste faktorer, som påvirker fiskens vækst og trivsel.

Sundhed:
Der er potentiale for et højere niveau af biosikkerhed.

UDFORDRING

Kompleksitet: 
Teknologien er meget avanceret, hvilket kræver et højt uddannelsesniveau og erfaring for at kunne bruge det effektivt - og vedligeholde det.

Økonomi: 
Det er meget dyrt at konstruere og drive anlægget. Derfor skal anlægget have en vis størrelse for at kunne give overskud.

Energiforbrug: 
Et recirkuleret anlæg bruger store mængder elektricitet, hvilket er dyrt.