Foder

Mad og ernæring

- vigtigt for vore fisks kvalitet og trivsel

 

Ernæring har en stor indvirkning på sundhed, størrelse og kvalitet af opdrættede fisk. Selvom vi har stor erfaring inden for fiskeopdræt, er vi altid indstillet på at tilpasse fodringen i overensstemmelse med de nyeste videnskabelige oplysninger og parate til at bruge det mest næringsrige og miljøvenlige fiskefoder, der findes på markedet.

ERNÆRING
Sandart og ørred er rovdyr, og derfor er det nødvendigt, at deres foder indeholder proteiner og lipider af høj kvalitet, typisk i form af fiskemel og fiskeolier. Normalt bruges en kombination af foderfisk og trim fra fiskeindustrien til at producere både fiskemel og fiskeolie - også kendt som "havets ressourcer".

For at opnå den mest effektive udnyttelse af "havets ressourcer" blander foderproducenterne det sammen med andre protein- og lipidkilder (såsom planteolier og planteproteiner). Det er vigtigt, at foderet også indeholder nok vitaminer og mineraler til at kunne opretholde fiskens sundhed og kvalitet.

FODERUDNYTTELSE
Opdrættet fisk har en stor foderudnyttelse. Dette fordi fisken ikke behøver at bruge en masse energi på at opretholde sin kropstemperatur. Der er også en forholdsvis høj andel af kød i forhold til ben i fisken, fordi fisken lever i et "flydende miljø" og derfor kun har brug for et let skelet. 

FODERFORBRUG
Vi gør, hvad vi kan, for at fodre vores fisk så effektivt, som muligt. Dette gælder generelt både for AquaPri og den danske akvakulturindustri. Hvis foderet ikke administreres korrekt, kan madrester frigøre næringsstoffer til miljøet. Der er også sket forbedringer i forhold til fordøjelsen af foderet. Fiskefoderindustrien har virkelig formået at forbedre foderet betydeligt siden slutningen af 1980'erne - især indenfor ørredopdræt. 

Denne graf viser tydeligt en positiv udvikling i ørredproduktion, foderudnyttelse og foderkvotient fra 1989-2008.

Det faldende foderforbrug repræsenterer en bedre udnyttelse af foderet. (Kilde: "Opdræt af regnbueørred i Danmark": Jokumsen og Svendsen 2010.)

 

Fodertype

Både ørred og sandart lever af tørfoder gennem deres vækstperiode. Foderblandingen er tilpasset fiskeartens fysiologiske behov.

Tørfoder blandet med vand pumpes fra foderbåden over i netburet.