Landbaseret opdræt

Fiskeopdræt på land

- en skræddersyet form for opdræt

 

Den moderne teknologi giver os et hav af muligheder, som vores opdrætsanlæg kan vælge imellem og tilpasse således, at anlæggene kan være så effektive, som muligt, og samtidig formindske påvirkningen af det omkringliggende miljø. Derfor er det ikke overraskende, at der er en stor forskellighed i, hvordan anlæggene fungerer rent teknisk. - Faktisk er der ikke to anlæg, der er ens!

Et opdrætsanlægs specifikationer er afhængige af mange faktorer, herunder de arter, det opdrætter, størrelsen af ​​produktionen, ressourcetilgængeligheden og placeringen i forhold til beskyttede og følsomme habitater - for blot at nævne nogle få.

I de senere år har det danske fiskeopdræt indarbejdet mange af disse nye teknologier for at kunne opfylde de krav, der er nødvendige for en moderne, effektiv og ansvarlig fiskeopdrætter.

Her kan du se en lille film fra Vellingskov - et af vores mindste ørredanlæg:

 

Den moderne fiskeopdrætter - et multitalent

I dag er selv små opdrætsanlæg teknologiske, og de arbejder under stramme miljøregler. Derfor er det ikke nok, at fiskemesteren kan tage sig af sin fisk - han skal også kunne drive sit anlæg og dokumentere sin rolle i det større samfund.

Fiskemestrene bruger en stor del af deres tid på at opdatere, vedligeholde og reparere udstyret på anlægget - og på at sikre, at der foreligger korrekt dokumentation og prøvetagning, således at anlægget til enhver tid opfylder de lokale myndigheders krav. 

Recirkulering

De fleste opdrætsanlæg i Danmark recirkulerer en betydelig procentdel af deres vand, dvs. at de genbruger nogle af deres vand efter en form for vandbehandling. Andelen af genbrugsvand kan variere fra anlæg til anlæg. Nogle opdrætsanlæg har en beskeden recirkulation af vand, mens andre recirkulerer næsten alt deres vand.

Der findes også fuldt recirkulerede anlæg, som genbruger over 95% af deres vand - og derfor yderligere har reduceret deres vandabsorption. AquaPri bruger denne type anlæg til sandartproduktion.

AquaPri's næststørste ørredanlæg er Bratbjerg Dambrug, beliggende i Hee ved Ringkøbing. Bratbjerg Dambrug afsluttede en gennemgribende ombygning og modernisering i sommeren 2018 - en investering på over DKK 25 mio. - og står i dag som et super moderne model 1 anlæg:

Tag med en drone på rundflyvning over Bratbjerg Dambrug (åbner i nyt vindue): Se film fra Bratbjerg Dambrug - varer 33 sek.


AquaPri har modtaget økonomisk støtte til ombygning af Lerkenfeld Dambrug. Klik her for mere information.

AquaPri har modtaget økonomisk støtte til ombygning af Bratbjerg Dambrug. Klik her for mere information.

AquaPri har modtaget økonomisk støtte til strukturelle ændringer på Trend Dambrug. Klik her for mere information.

 

VANDBEHANDLING

Grundig rengøringsproces:

Vores ferskvandsanlæg bruger både overfladevand og grundvand og sikrer, at vandet behandles korrekt, før det genbruges til fisken eller returneres til afvandingssystemet. Der er flere måder at behandle vandet på, og tit kombinerer anlæggene flere metoder for at opnå de bedst mulige resultater.

Eksempler på vandbehandlingsmetoder:

Det fysiske filter (også kendt som microfilter) - fjerner partikler fra vandet.

Biofilter konverterer de opløste affaldsprodukter til en mindre giftig form, så vandet kan genbruges.

Det konstruerede mini vådområde fjerner opløste næringsstoffer og andre produkter fra vandet og muliggør en endelig sedimenteringsproces.

Afgasning og iltning: Sikrer, at vandet har den rigtige iltmætning, før det returneres til fisken og/eller miljøet.

Tony Betzer, Vellingskov Dambrug

Vores opdrætsanlæg

AquaPri har 15 ferskvandsanlæg, beliggende i Jylland. 

Vores fisk forarbejdes på vores egen fabrik, Aqua Production, beliggende i Årøsund v/Haderslev.

Klik på kortet for at se alle enheder:

Lars Ditlev Hansen, Bratbjerg Dambrug