Ansvarligt fiskeopdræt

Ansvarligt fiskeopdræt 

Forbrugerne verden over efterspørger mere og mere seafood, og i dag kommer over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur. Akvakultur spiller i stigende grad en vigtig rolle, eftersom der er stor mangel på vilde fisk til at kunne dække den voksende, globale efterspørgsel efter fiskeprodukter og proteiner.

Akvakultur er den hurtigst voksende fødevareindustri i verden, og det er derfor af største betydning, at fiskene opdrættes på en ansvarlig måde. Opdrættet fisk er den mest ressourceeffektive form for animalsk produktion i verden.

Kilde: Global Salmon Initiative, 2016: Sustainability Report - data for opdrættet atlanterhavslaks.

ANSVARLIGT OPDRÆT
AquaPri opdrætter ørred og sandart. Fiskene opdrættes i landbaserede anlæg - og for ørredens vedkommende også maritimt. Vi tilstræber at sikre de bedste betingelser for vores fisk. God fiskekvalitet og høj fødevaresikkerhed kan kun opnås med fokus på fisken, det omgivende miljø og dets ressourcer, vores medarbejdere og vores sociale ansvar.

Som et led i vores bæredygtighedsprogram har vi blandt andet ASC certificeret vores forarbejdningsanlæg og et af vores maritime opdrætsanlæg. Det er vores mål at certificere flere af vores enheder i takt med vores kunders behov.

ASC
ASC (Aquaculture Stewardship Council) er en certificeringsstandard, der sikrer et bæredygtigt, miljømæssigt og socialt ansvarligt fiskeopdræt, herunder ørred. Læs mere om ASC her: http://www.asc-aqua.org/

ASC for ørred
Der findes en ASC standard for ørreder, som er opdrættet i ferskvand, mens havørreder skal certificeres indenfor ASC standarden for laks. 

AQUA PRODUCTION (certifikat - åbn pdf)


Aqua Production, forarbejdningsanlæg, forarbejder og pakker vores ørred og ørredkaviar. Fabrikken ligger i Årøsund ved Haderslev.

MARITIMT OPDRÆT
Grønsund Havbrug er ASC certificeret: (certifikat - åbn pdf).

Dashboard (pdf)

FERSKVANDSANLÆG
Abildvad Dambrug er ASC certificeret: (certifikat - åbn pdf).
Trend Å Dambrug er ASC certificeret: (certifikat - åbn pdf).

Dashboard (pdf)

CERTIFICERING AF SANDART
ASC har endnu ikke en standard for “nye” akvakultur fiskearter, herunder sandart. Dette betyder, at selvom vi opdrætter sandarten på en ansvarlig måde, så er det ikke muligt at certificere dette produkt under ASC ordningen. Alligevel har vi i vores sandartproduktion fokus på følgende områder:

  • Fiskesundhed, kvalitet og veterinærstatus
  • Respekt for miljøet
  • Ansvarligt ressourceforbrug
  • Affaldskontrol
  • Miljøsikkerhed og personlig udvikling af personale
  • CSR (virksomhedernes sociale ansvar / corporate social responsibility)

MORGENDAGENS VINDERE

BLIVER DE, DER KAN
PRODUCERE 
MERE 
AF MINDRE!

Vi støtter:


AquaPri deltager i følgende projekter, støttet af GUDP: 

  • Effektiv sygdomsforebyggelse i dansk fiskeopdræt ved målrettet vaccination (VAXFISK) - se den endelige slutrapport her.
  • Reduktion af PRV-3 infektions betydning for regnbueørred i opdræt ved udvikling og brug af ny effektiv diagnostisk platform (PRVent)
  • Udvikling af teknologiske løsninger til miljømæssigt optimeret havbrugsdrift (Hav-tek)